Rijbewijskeuringen

Gezondheidsverklaring CBR
De gezondheidsverklaring vult u in op de pagina Gezondheidsverklaring invullen van het CBR. U heeft hiervoor uw DIGID met sms bevestiging of bevestiging via de DIGID app nodig. Als u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld, ondertekend en betaald krijgt u een brief waarin staat dat u moet worden gekeurd door een bedrijfsarts, in deze brief staat een ZD code welke wij nodig hebben om de resultaten van de keuring bij de bedrijfsarts digitaal te kunnen indienen bij het CBR. U moet deze brief dus meenemen naar de keuring. 

Ogentest
De ogentest moet in geval van een bril met en zonder bril gedaan worden.

Als u contactlenzen heeft, hoeft u de lenzen niet meer uit te doen voor de keuring, echter moet u wel het voorschrift van de opticien, waarop de sterkte van de lenzen staat, kunnen laten zien.

Controle Suikerziekte
Voor de controle op suikerziekte moet u bij ons over een teststrip plassen.  Het is aan te raden om niet kort voor de keuring naar het toilet te gaan.

U hoeft dus geen potje urine mee naar de keuring te nemen.

Verdere keuring
De verdere keuring bestaat uit een bloeddrukmeting en een kort lichamelijk onderzoek.

Extra Formulier
U kunt bij ons niet terecht voor het invullen van extra formulieren, wij beschikken niet over uw medisch dossier en kunnen daarom niet alle vragen die het CBR stelt beantwoorden. Op de extra formulieren staat aangegeven bij wie u wel terecht kunt.

Meenemen naar de keuring
Brief CBR, geldige legitimatie, eventueel medicatieoverzicht, eventueel bril of contactlenzen en in geval van contactlenzen ook voorschrift opticien.