Maatwerk

Volgens de Arbowet bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij uw Arbo- en verzuimbeleid. Ofwel door interne en/of externe arbodeskundigen (maatwerk) of door een interne of externe arbodienst (vangnetregeling). Kiest u voor de maatwerkregeling dan moet er tenminste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, preventief medisch onderzoek (PMO) en keuringen.

Als direct een contract wordt gesloten met een bedrijfsarts spreekt men van de maatwerkregeling. Ieder bedrijf kan hier gebruik van maken. Er worden echter wel een aantal voorwaarden gesteld. Er dient vooraf overlegt te worden met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en er dient een preventiemedewerker te worden aangesteld, dit laatste is ook verplicht als u een contract bij een gecertificeerde arbodienst afsluit.

De Lange Arbo en Advies, regelt voor u het contract met de bedrijfsarts en tevens kunt u bij ons terecht voor de overige zaken waarvan de wet zegt dat u zich door een deskundige moet laten ondersteunen, dit zijn:

  • Advies en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • Ziekteverzuimbegeleiding (door de bedrijfsarts);
  • Preventief medisch onderzoek (PMO) (door de bedrijfsarts);
  • Keuringen (door de bedrijfsarts).